امور سهام

امور سهامداران رایان هم افزا

عملکرد و گزارشات مالی

کمیته ی تخصصی و حاکمیت شرکتی

[priceDate]
[closingPrice]
قیمت هر سهم
[totalTradedQuantity]
حجم معاملات سهم
شرکت تامین سرمایه نوین
شرکت تامین سرمایه سپهر
شرکت آدورامشاور
کارگزاری تدبیرگران فردا

پیام هیات مدیره

[Blog-Description]
تماس با امور سهامداران رایان هم افزا
تلفن: 505 - 42883
ایمیل: stock@rayanhamafza.com
ساختمان شماره دو: تهران، ​​​​​​​خیابان استاد مطهری
​​​​​​​​​​​​​​خیابان لارستان، ​​​​​​​کوچه افتخاری نیا غربی،  پلاک18
ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

آخرین خبرها

[Blog-Date|HH:mm]
[Blog-Title]